Gårdens får

Sommaren 2007 startade vi upp vår produktion med 50 st tackor av rasen Svensk Lantras Finull.

Besättningen har vi byggt upp och vi har även tagit in andra raser som vi bl a blandar med Svensk Lantras Finull. På gården finns också renrasiga Pälsfår (Gotland).

Vi blandar med raserna Leicster, Pälsfår (Gotland) och Suffolk.

 

Vi har i nuläget ca 400 tackor som lammar under april-maj. Det föds ca 800-900 lamm varje år.

 

Under betessäsongen går självklart alla djuren ute.

Lammen får växa i sin egen takt fram till slakt, som sker under sen höst och vinter.

 

Vi är anslutna till Maedi-Visna-programmet och har M3-status.(Besättningar med M3-status klassas som Maedi-Visna-fria. Maedi-Visna är en sjukdom som inte går att bota.)

 

Vi är även anslutna till Fårhälsovården och har en lokal besättningsveterinär. Vi har bra klövstatus (men är ej anslutna till klövkontrollen).

Copyright © Karlsbergs Gård 2016 - Flykt Konsult AB E-post: susanne.flykt@hjomail.se

Hemsida av www.emmajansson.se