Produkter

Vi föder i första hand upp lamm till slakt. Vi levererar till ett slakteri. Vi har ingen försäljning av kött på gården.

 

Våra egna skinn tas om hand på slakteriet, de saltas och läggs på pallar. Skinnen bereds i Polen.

 

Vi bereder skinnen på följande vis:

Kromgarvat = tvättbart

Ej kromgarvat = ej tvättbart

Klippta

Oklippta

Ullen säljer vi vidare till förädling.

Vi bedriver en renrasig avel (= ej nära släktskap) med ambition att få starka, välmående lamm. Många av tackorna sparar vi som avelsdjur men vi säljer även livdjur.

Copyright © Karlsbergs Gård 2016 - Flykt Konsult AB E-post: susanne.flykt@hjomail.se

Hemsida av www.emmajansson.se